TIKLA ARA

HİSENSE KLİMA ARIZA KODLARI

01 - İç Ünite Koruma Aktif (Flatör); Sebep: Flatörü kontrol edin. (Drenaj tavasında yüksek su seviyesi, Drenaj hattı, Flatörde veya Drenaj Tavasında anormallik)


02 - Dış Ünite Koruma Aktif (Yüksek Basınç Anahtarı; Sebep: Yüksek Basınç Anahtarı aktif (Boru tıkanmış, Fazla soğutucu akışkan miktarı, Farklı gaz karşıması)


03, 04, 04. - İletişim İç ve Dış Üniteler arasındaki iletişim anormalliği, İnvertör PCB Kart ile Ana PCB Kart arası anormallik, Fan Kartı ile Ana PCB Kart arası anormallik; Sebep: Yanlış veya gevşek kablo bağlantısı, Kopmuş kablo, Atmış sigorta, Dış Ünite kapalı, İnvertör PCB kart ile Ana PCB kart iletişim arızası (Yanlış veya Gevşek kablo bağlantısı, Kopmuş kablo, Atmış sigorta,) Fan kartı ile Ana PCB kart arası iletişim arızası (Yanlış veya Gevşek kablo bağlantısı, Kopmuş kablo, Atmış sigorta.


05 - Enerji Fazlar arası anormallik; Sebep: Yanlış bağlantı, Ters faz bağlantısı, Açık faz


06, 06. - Voltaj Anormal invertör gerilimi, Anormal fan denetleyici gerilimi; Sebep: Gerilim düşmesi, Yetersiz güç kapasitesi


07, 08 - Akışkan Devresi Deşarj gaz süperheat seviyesinde azalma, Deşarj gaz sıcaklığında artış; Sebep: Aşırı soğutucu akışkan şarjı, Termistör arızası, Yanlış kablo tesisatı, Yanlış boru bağlantısı, Genleşme valfinin açık konumda kilitlenmesi, Yetersiz soğutucu akışkan şarjı, Boru tıkanması, Termistör arızası, Yanlış kablolama,Yanlış boru bağlantısı, Genleşme Valfinin kapalı konumda kilitlenmesi


0A - İletişim Dış üniteler arası iletişim anormalliği; Sebep: Yanlış kablolama, Kopuk kablo, Gevşek terminal


0b, 0C - Dış Ünite Hatalı Dış Ünite Adres Ayarı, Hatalı Dış Ünite Ana Ünite Ayarı; Sebep: Aynı soğutucu akışkan devresi sisteminde dış ünitelere (Alt Üniteler) aynı adres ayarının yapılması, Aynı soğutucu akışkan devre aisteminde iki (veya daha fazla) dış ünite “Ana Ünite” olarak ayarlanmış


11 - İç Ünite Sensör Giriş havası sensörü, Sebep: Yanlış kablolama


12 - İç Ünite Sensör Çıkış havası sensörü; Sebep: Kablo bağlantısı kesilmesi


13 - İç Ünite Sensör Don koruma sensörü; Sebep: Kablo kopması


14 - İç Ünite Sensör Gaz borusu sensörü; Sebep: Kısa devre


19 - Fan Motoru İç ünite fan koruma sisteminin devreye girmesi; Sebep: Fan motorunun aşırı ısınması, Kilitlenme


21 - Dış Ünite Sensör Yüksek basınç sensör; Sebep: Yanlış kablolama, Kablo bağlantısı kesilmesi, Kablo kopması, Kısa devre


22 - Dış Ünite Sensör Dış ortam sensör; Sebep: Yanlış kablolama, Kablo bağlantısı kesilmesi, Kablo kopması, Kısa devre


23 - Dış Ünite Sensör Kompresör deşarj gaz sensör; Sebep: Yanlış kablolama, Kablo bağlantısı kesilmesi, Kablo kopması, Kısa devre


24 - Dış Ünite Sensör Kondaser gaz borusu sensörü; Sebep: Yanlış kablolama, Kablo bağlantısı kesilmesi, Kablo kopması, Kısa devre


25 - Dış Ünite Sensör Kondaser gaz borusu sensörü; Sebep: Yanlış kablolama, Kablo bağlantısı kesilmesi, Kablo kopması, Kısa devre


29 - Dış Ünite Sensör Alçak basınç sensorü; Sebep: Yanlış kablolama, Kablo bağlantısı kesilmesi, Kablo kopması, Kısa devre


31 - Sistem Dış ve İç ünite yanlış kapasite ayarı; Sebep: Kombinasyon için yanlış kapasite kod ayarı, Aşırı, fazla veya yetersiz iç ünite toplam kapasite kodu


35 - Sistem Yanlış İç ünite adres ayarı; Sebep: Aynı soğutucu akışkan devre grubu içinde birden fazla İç Üniteye aynı numara verilmiş


36 - Sistem Yanlış İç ünite kombinasyonu; Sebep: İç ünite R22 için dizayn edilmiş


38 - Sistem Dış ünitede koruma devresinde anormallik; Sebep: Koruma algılama cihazı arızası (Dış PCB Yanlış Kablo Bağlantısı)


39 - Kompresör Standart kompresör çalışma akım anormalliği; Sebep: Aşırı akım, Atmış sigorta, Akım sensörü arızası, Anlık elektrik kesintisi, Gerilim düşmesi, Anormal güç kaynağı


3A, 3b, 3d - Dış Ünite Dış ünite kapasite anormalliği, Dış ünite model kombinasyonu veya gerilim hatası, Ana ünite ile Alt üniteler arasında iletişim anormalliği; Sebep: Dış ünite kapasitesi - 1350KBtuh, Ana ve Alt ünite kombinasyonu veya gerilim hatası, Yanlış kablo bağlantıları, Kesik kablo, PCB Arızası


43, 44, 45, 47, 48 - Koruma Cihazı Alçak basınç düşme koruma sisteminin devreye girmesi, Alçak basınç yükselme koruma sisteminin devreye girmesi, Yüksek basınç yükselme koruma sisteminin devreye girmesi, Yüksek basınç düşme koruma sisteminin devreye girmesi (Vakuma düşme), İnvertör aşırı akım koruma sisteminin devreye girmesi; Sebep: Yetersiz sıkıştırma (İnvertör kompresör arızası, Gevşek güç kaynağı bağlantısı), Soğutma modunda aşırı yük, Isıtmada yüksek sıcaklık, Genleşme valfi kilitlenmesi (Gevşek Konnektör), Aşırı yükte çalışma (tıkanma, kısa geçiş), Boru tıkanması, Aşırı soğutucu akışkan miktarı, Farklı Gaz Karışması, Yetersiz soğutucu akışkan miktarı, Soğutucu akışkan boru tesisatında tıkanma, Genleşme valfinin açık konumda kalması, Aşırı yükte çalışma, Kompresör Arızası, Akım sensörü arızası


53 - İnvertör İnvertör hata sinyali algılama; Sebep: Sürücü IC hatası Sinyal Algılama (Aşırı Akım, Alçak Gerilim, Kısa Devre Koruması)


54 - İnvertör İnvertör yüzey sıcaklığı anormalliği; Sebep: Sürücü IC hatası Sinyal Algılama (Aşırı Akım, Alçak Gerilim, Kısa Devre Koruması)


55 - İnvertör İnvertör arızası; Sebep: Anormal invertör yüzey sensörü,Isı eşanjörü tıkanması, Fan motor arızası


57 - Fan Denetleyici Fan denetleyici koruma sistemi aktif; Sebep: Sürücü IC hatası sinyal algılama (Aşırı akım, Alçak gerilim, Kısa devre koruması), Anlık aşırı akım


5A - Fan Denetleyici Fan denetleyici yüzey sıcaklık anormalliği; Sebep: Yüzey sensör arızası, Isı eşanjörü tıkanması, Fan motor arızası


5b - Fan Denetleyici Aşırı akım koruması aktif; Sebep: Fan motor arızası


5c - Fan Denetleyici Fan denetleyici sensör anormalliği; Sebep: Akım sensörü arızası (Anlık aşırı akım, Yüzey sıcaklığında artış, Alçak gerilim, Topraklama arızası, Devreden çıkma)


EE - Kompresör Kompresör Koruma Alarmı (Uzaktan kumandadan resetlenemez; Sebep: Bu alarm kodu, aşağıdaki alarmlar* 6 saat içinde 3 kez ortaya çıktığında görüntülenir. *02, 07, 08, 39, 43 - 45, 47


b1 - Dış Ünite Adres Ayarı Hatalı Dış Ünite Adres Numarası veya Ünite Numara Ayarı; Sebep: Adres veya Soğutucu Akışkan Devresi için 64’ten büyük bir numara ayarlı Cycle


b5 - İç Ünite Adres Ayarı Hatalı İç Ünite Bağlantısı veya Ayarı; Sebep: Bir sisteme 17’den fazla uyumsuz H-LINK II ünitesi bağlı


c1 - HCH Unit Hatalı İç Ünite Bağlantısı; Sebep: Dış ünite ve iç ünite arasındaki 2 veya daha fazla HCH ünite bağlantısı


c2 - HCH Unit Hatalı İç Ünite Bağlantısı veya Ayarı; Sebep: HCH ünitesine bağlı 9 veya daha fazla iç ünite bağlı


c3 - HCH Unit Hatalı İç Ünite Bağlantısı; Sebep: HCH ünitesine bağlı 9 veya daha fazla iç ünite bağlı